AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.
Novinky

Ocenenie PriF UK v Bratislave

[24.9.2010]
AGEMSOFT získal pamätnú medailu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave za dlhoročnú výskumnú spoluprácu pri implementácii IKT vo vzdelávaní.

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UK, ktoré sa konalo dňa 24.09.2010 od 10:00 hod. v aule UK na Šafárikovom námestí v Bratislave, pri príležitosti 70. výročia založenia PriF UK odovzdal dekan fakulty prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. pamätnú medailu Ing. Jánovi Trubačovi, predsedovi predstavenstva spoločnosti AGEMSOFT. Ocenenie bolo udelené za dlhoročnú výskumnú spoluprácu pri implementácii IKT vo vzdelávaní a za podporu k 70. výročiu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Pre viac informácií o 70. výročí PriF UK v Bratislave kliknite TU.