AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.

Katalóg produktov

Portfólio našich e-learningových produktov tvoria  kurzy na výučbu cudzích jazykov, špecializované kurzy a úplne nový produkt Planéta vedomostí.

Spoločnostiam, štátnym inštitúciám a školám ponúkame komplexné riešenia e-learningového vzdelávania vrátane systémov riadenia výučby (LMS), testovacích aplikácií a podporných služieb, ako aj tvorbu nových kurzov na kľúč na základe ich individuálnych požiadaviek.  

Všetky e-learningové produkty poskytujeme vo verziách na CD/DVD, v sieťových verziách pre intranet a v online verziách.