AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.

Jazykové kurzy

E-learningové kurzy na výučbu cudzích jazykov sú vhodné tak na samoštúdium pre jednotlivcov, ako aj na výučbu v školách, firmách a inštitúciách.

Všetky jazykové kurzy sú založené na moderných výučbových a didaktických metódach, ktoré zabezpečujú rýchle a efektívne učenie sa cudzieho jazyka.

 

Ponuka jazykových kurzov

Angličtina

 • Jazykové kurzy pre deti,  všeobecné a odborné
  jazykové kurzy, 
 • 5 úrovní pokročilosti: začiatočníci, pokročilí
  začiatočníci, mierne pokročilí, stredne
  pokročilí, pokročilí.

Nemčina 

 • Všeobecné jazykové kurzy, 
 • 3 úrovne pokročilosti: začiatočníci, stredne pokročilí, pokročilí.

Francúzština

 • Všeobecné jazykové kurzy, 
 • 3 úrovne pokročilosti: začiatočníci, stredne pokročilí, pokročilí.

Taliančina

 • Všeobecné jazykové kurzy, 
 • 3 úrovne pokročilosti: začiatočníci, stredne pokročilí, pokročilí.

Španielčina

 • Všeobecné jazykové kurzy, 
 • 3 úrovne pokročilosti: začiatočníci, stredne pokročilí, pokročilí.

Ruština

 • Všeobecné jazykové kurzy,
 • 3 úrovne pokročilosti: začiatočníci, stredne pokročilí, pokročilí.
 • Pre viac informácií nás kontaktujte.