AS: Agemsoft

E-learning. Obsah, riešenia a LMS systémy.

E-learning

E-learning predstavuje inovatívnu metódu vzdelávania, ktorá sa v súčasnosti čoraz častejšie využíva nielen v súvislosti s modernizáciou vyučovacích procesov na školách, prináša zefektívnenie zaužívaných školiacich postupov a testovania zamestnancov spoločností vo verejnej a súkromnej sfére, no takiež uľahčuje individuálne vzdelávanie jednotlivcov.

Ponúkame vám komplexné technologické riešenie elektronického vzdelávania vrátane podporných služieb:

Pre jednotlivcov
Pre firmy
Pre školy

Zárukou neustáleho zvyšovania kvality našich služieb je zavedenie systému manažmentu kvality a obdržanie certifikátu ISO 9001:2000.